Algemeen

IMG_3236Onze doelstelling
De Stichting Muziek aan de Luts biedt een podium aan gezelschappen, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast werkt Muziek aan de Luts samen met andere organisaties om het culturele netwerk te vergroten en om ook unieke evenementen mogelijk te maken voor uitzonderlijk talent. Er werd in januari 2014 een beleidsplan vastgesteld waarin de doelstelling van de Stichting nader is uitgewerkt. De uitgangspunten daarbij zijn dat de Stichting zich bij alle activiteiten die ze ontplooit richt op het algemeen belang en niet op één of enkele uitvoerende. Een uitgebreid beleidsplan is op te vragen via het contactformulier.

Verslag over 2015
In 2015 zijn er 10 concerten georganiseerd (klik hier voor Concerthistorie). Het programma in dit verslagjaar kenmerkt zich door het optreden van bijzonder hoog  gekwalificeerde musici waaronder de Blazers van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, de internationale talenten van TIHMS en de operazangeres Karin Strobos en de pianiste Else Sterk. Ook de andere musici waren van een hoog niveau. Er waren twee concerten waarbij regionale jonge talenten een podium werd geboden.

Blaaskwintet KCO (fotograaf Ronald Knapp)
Blaaskwintet KCO (fotograaf Ronald Knapp)
Vocaal Ensemble Collage
Vocaal Ensemble Collage

 

 

 

 

 

Bezoekers:
Het aantal bezoekers is voor de soort concerten die worden georganiseerd zeer bevredigend. Bij elk concert is het weer spannend hoeveel bezoekers er op af komen. Bij alle concerten was er vrije toegang en werd bij de uitgang een bijdrage gevraagd.

Vrienden van Muziek aan de Luts:
In dit jaar werd op intensievere manier gewerkt aan de werving van vrienden van Muziek aan de Luts. Er staan nu 31 vrienden geregistreerd ten opzichte van 14 in het jaar 2014. Als basisbijdrage wordt een bedrag van € 25,- verwacht. Een aantal vrienden doneert aanmerkelijk hoger bedragen.

Financieel:
Stichting Muziek aan de Luts heeft in 2015 haar financiële boekhouding op orde. Inkomsten werden verkregen uit lokale sponsoring vanuit het MKB, vanuit verschillende fondsen (Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Gemeente DFM), individuele donaties en vanuit inkomsten bij de deurcollecte na ieder concert.
De kosten werden met name bepaald door de honoraria van de muzikanten, de huur van ruimte en huur en stemmen van de piano. Het bestuur heeft zich belangeloos ingezet voor de Stichting en op geen enkele wijze een vergoeding ontvangen.

Stichting Muziek aan de Luts beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.