Over ons

deur 2

Na 15 jaar als commissie Muziek aan de Luts actief te zijn geweest is op 13 februari 2013 de Stichting Muziek aan de Luts opgericht.
De doelstelling van de Stichting is een bijdrage leveren aan het aanbod van muziekcultuur in Balk. Dit doel willen wij realiseren door het organiseren van concerten en andere muziekevenementen, behoudens uitzonderingen, in het monumentale kerkgebouw It Breahûs aan de van Swinderenstraat te Balk. De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57235368.

De bestuursleden van de Stichting zijn: Michiel Ridder, Tjessica Stegenga, Jan de Jongh, Pieter Zeldenrust, Ymie de Kroon en Foppe Hoekstra. In 2018 heeft Johan Heegsma na 20 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Hij was de initiator van Muziek aan de Luts en gelukkig is hij betrokken gebleven als beschermheer van onze stichting en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies.

De Stichting doet elk jaar een beroep op bedrijven en instellingen in Balk om de activiteiten financieel te ondersteunen. Voorafgaand aan het concert worden de sponsoren met behulp van de beamer gepresenteerd. Van de gemeente De Friese Meren wordt een subsidie voor de concerten ontvangen. De Stichting Jkvr. J.E.J. Bas Backer heeft al meerdere keren speciale projecten mede mogelijk gemaakt.

Het kerkgebouw It Breahûs is eigendom van de Prot. Gemeente in Balk en wordt beheerd door het college van Kerkrentmeesters. Voor de concerten huurt de Stichting het gebouw en mag daarbij gebruik maken van de ruimten als ook van de instrumenten die aanwezig zijn t.w. het Lohmanorgel (1853) en een Yamaha-piano.

interieur van It Breahûs

Het Lohman-orgel in It Breahûs
De kerk aan de Luts, It Breahûs, een Rijksmonument, is eigendom van de Protestantse Gemeente te Balk, uitgezonderd de inpandige toren, die is eigendom van de burgerlijke gemeente De Friese Meren.
Een belangrijk monumentaal onderdeel van de kerk is het glas in loodraam aan de westkant van de vierkantige afsluiting van de kerk. De sfeer in het gebouw wordt mede bepaald doordat alle verder aanwezige vensters zijn bezet met glas in loodramen. Deze ramen zijn vervaardigd door de firma Houwink uit Sneek en geschonken door de Vrouwen vereniging en gemeenteleden.
In 1997 werd het interieur van de kerk volledig gerestaureerd. Opmerkelijk zijn de kleuren van de verschillende elementen in de kerk, de geschiedenis van het gebouw is ‘zichtbaar’ in de kleurstelling.

In de monumentale kerk werd in 1843 een orgel geplaatst, gebouwd door de gebroeders Lohman te Groningen en Gouda. Aanvankelijk was het een één klaviers instrument met aangehangen pedaal. Onderdelen van het orgel stammen uit de periode 1700–1750. Het oorspronkelijke orgel onderging diverse veranderingen, die achteraf niet altijd als succesvol moesten worden aangemerkt.

Door de Gebroeders Reil werden in 1975 de eerdere toevoegingen verwijderd, een nieuw bovenwerk en een nieuw vrij pedaal aangebracht en de claviatuur weer naar de achterzijde verplaatst. Het orgel kent 20 stemmen, verdeeld over het hoofdwerk (11) bovenwerk (6) en vrij pedaal (3). Het front is geïnspireerd op het Freytag Schnitgerorgel van 1793 uit Zuidhorn met een karakteristiek verlaagde middentoren.
Dispositie van het Lohman-orgel:

Onderklavier                         Boven klavier

Prestant   8   vt.                     Prestant          4  vt.
Bourdon 16 vt.                       Roerfluit         8 vt.
Holpijp    8 vt.                         Fluit                4 vt.
Fluit         4 vt.                        Woudfluit       2 vt.
Octaaf      4 vt.                       Gamba (disc) 8 vt.
Quint        3 vt.                       Flageolet         1 vt
Octaaf      2 vt.                       Tremulant
Mixtuur 3-4-5 st.
Cornet    disc.6 st.
Trompet    8 vt
Fagot         8 vt

Pedaal
Subbas            16 vt.
Octaaf              8 vt.
Trompet           8 vt.

Pedaalkoppel
Klavierkoppel