Welkom

Onder de naam Muziek aan de Luts worden sinds 1998 jaarlijks een aantal concerten georganiseerd  in de monumentale kerk “It Breahûs” aan de van Swinderenstraat 6 in Balk.  Deze concerten vinden altijd plaats in de periode van april tot oktober en zijn meestal op de vrijdagavond en zondagmiddag. 

Bij de programmering van de concerten wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit, naar ensembles in verschillende samenstellingen en naar afwisselende muziek uit verschillende muziekperiodes.  Professionele musici en gekwalificeerde amateurs worden gecontracteerd. Tegelijk is laagdrempeligheid van de concerten een uitgangspunt. De concerten zijn vrij toegankelijk, maar er wordt van uitgegaan dat de bezoekers wel een financiële bijdrage van ongeveer €7,50 pp. in de collecteschaal deponeren.

Naast de concerten organiseert Muziek aan de Luts sinds 2018 een Kamermuziekdag voor amateur muzikanten (zangers en instrumentalisten) uit de regio. De eerstvolgende Kamermuziekdag zal op zaterdag 14 september 2024 worden gehouden. Voor meer informatie klik hier.

De programmering van de verschillende concerten voor het seizoen 2024 kunt u bekijken bij het programma . Een overzicht van de door ons georganiseerde concerten in voorafgaande jaren vindt u onder concerthistorie.