Kamermuziekdag 2023

De kamermuziekdag geeft amateurs de gelegenheid om zelf, samen met andere amateurs, klassieke kamermuziek in te studeren onder begeleiding van een professioneel docent. Op advies van de meewerkende docenten wordt een selectie uit de ingestudeerde stukken gemaakt voor een speciaal concert in It Breahûs.

Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 9 september 2023, aanvang 16:00 uur. Het valt daarmee samen met de Open monumentendag en het Cultuur-festival van de gemeente.

Meedoen?

Iedere amateur musicus in de regio kan zich opgeven, individueel of met een bestaand ensemble, jong en oud. Opgeven gebeurt in twee stappen. Allereerst wordt individuele deelnemers en bestaande ensembles die openstaan voor uitbreiding gevraagd om zich uiterlijk 2 april op te geven, met opgave van wensen en mogelijkheden. Die gegevens delen we met alle deelnemers zodat iedereen in overleg kan zoeken naar een passende combinatie. Het opgeven van bestaande en nieuw gevormde ensembles kan dan tot uiterlijk 1 mei 2023, maar bij voorkeur eerder.  

We proberen zo iedereen te plaatsen, maar we kunnen daarover geen garanties geven.

We vragen een eigen bijdrage van 25 euro per in ensemble geplaatste deelnemer. Elk ensemble krijgt twee tot vier keer een uur les (betaald door Muziek aan de Luts), afhankelijk van de grootte van het ensemble en de complexiteit van de muziek. Die lessen zijn bedoeld om het samenspel te vervolmaken. Het instuderen van de partijen moet zelfstandig dan wel met behulp van de eigen docent gebeuren. Daarnaast kan een ensemble uiteraard besluiten om voor eigen rekening extra lessen te nemen. Deelnemers mogen met meerdere ensembles meedoen, maar per ensemble-deelnemer dient 25 euro betaald te worden.

Opgeven of extra informatie aanvragen kan via: secretariaat@muziekaandeluts.nl

Geef daarbij aan welk instrument je bespeelt of welke zangstem je hebt, en een indicatie van je niveau door middel van muziekschooldiploma of welke stukken je speelt. En verder al je wensen met betrekking tot het samenspelen en de muziek.

Voor het concert zelf zijn met name alle amateur musici in de regio van harte uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een door de organisatie aangeboden hapje en drankje, kennis te maken met gelijkgestemden en docenten en wellicht zelfs om nieuwe samenspeel contacten op te doen.

De organisatie van de kamermuziekdag 2023 wordt ondersteund door de Lammert Koopmans Stichting en het Jan Roelof Geertsmafonds

Marin kwartet speelt Marin Marais