Welkom

Onder de naam Muziek aan de Luts wordt nu al voor het 21e jaar een serie concerten georganiseerd in de monumentale kerk ”It Breahûs” aan de van Swinderenstraat 6 in Balk.

De kerk staat aan de boorden van het water dat het Slotermeer verbindt met de meren in het zuidwesten van Friesland. De Luts maakt deel uit van de Elfstedenroute en is belangrijk voor de waterrecreatie. It Breahûs is een rijksmonument, gerestaureerd in 1997 en leent zich, door een fantastische akoestiek heel goed voor kleinschalige concerten.

Jaarlijks worden in de periode van april tot oktober concerten georganiseerd, meestal op de vrijdagavond en zondagmiddag. Bij de programmering wordt gestreefd naar hoge kwaliteit. Professionele musici en gekwalificeerde amateurs worden gecontracteerd. Tegelijk is laagdrempeligheid van de concerten een uitgangspunt. De concerten zijn vrij toegankelijk maar er wordt van uitgegaan dat de bezoekers wel een financiële bijdrage van ongeveer €7,50 in de collecteschaal deponeren.

Naast de concerten zijn ook nieuwe activiteiten gestart. Sinds vorig jaar organiseert Muziek aan de Luts een Kamermuziekdag waarbij muzikanten uit de regio een aantal lessen, begeleiding én een podium wordt geboden.

Wij hopen ook u het komende seizoen te mogen begroeten.

De programmering van de verschillende concerten voor het seizoen 2019 kunt u bekijken bij het programma .